War graves
in Małopolska
16 01 1945
Red Army
SŁOMNIKI