War graves
in Małopolska
1939
Polish Army
GM. ŁOSIEŃ POCZTA ZĄBKOWICE
GM. ŁOSIEŃ POCZTA ZĄBKOWICE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 743 | syn Franciszka i Jadwigi
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 38 (wypis z akt Urzędu Parafialnego w Chełmku z 29.04.1950) s. 67 (karta ewidencyjna) s. 104 (pismo z 13.12.1949) s. 141 (pismo Zarządu Gminnego w Chełmku z 29.09.1949) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).