War graves
in Małopolska
1939
Polish Army
BARWAŁD K. WADOWICE
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 814 | Zginął w czasie walk w 1939 r.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie,1/1088 (protokół z ekshumacji 27.04.1950).