War graves
in Małopolska
11 09 1939
Polish Army
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 758 | W 1942 r. zwłoki przeniesiono z grobu w Alwerni na cmentarz parafialny
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, s. 36 (wypis z akt Parafii Poręba Żegoty) | 1/1087 s. 68 (karta ewidencyjna mogił Gmina Alwernia) s. 100 (wykaz z 1.12.1949) s. 122 (pismo Wójta Gminy Alwernia z 26.04.1948 podaje nazwisko) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).