War graves
in Małopolska
1939
Polish Army
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 833 | Zginął w czasie walk w 1939 r. Podczas ekshumacji przy zwłokach odnaleziono blaszkę metalową z nazwiskiem. Po jej odczytaniu przymocowano ją do trumny.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1088 (protokół z ekshumacji 29.04.1950).