War graves
in Małopolska
04 09 1939
Polish Army
TARNOWSKIE GÓRY
TARNOWSKIE GÓRY
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 824 |
  • Archiwum Państwowe w Katowicach Prezydium PRN w Chrzanowie(protokół z ekshumacji 28.04.1950).
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań (data śm. 04.09.1939).