War graves
in Małopolska
1939
Polish Army
STRYJ
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 799 | Podczas ekshumacji przy zwłokach odnaleziono nieśmiertelnik.
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950).