War graves
in Małopolska
26 10 1939
Polish Army
GRODOWA POW. RZESZÓW
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 800 | mąż Janiny z Mulanów
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948) | 1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950).