War graves
in Małopolska
03 09 1939
Polish Army
BĘDZIN UL. KRAKOWSKA 18
nr znaczka identyfikacyjnego nadanego przy ekshumacji: 784 | lat 31 | syn Jakuba i Karoliny
  • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium PRN w Chrzanowie, 1/1087 s. 116 (wykaz grobów żołnierzy polskich przesłany przez Zarząd Miejski w Chrzanowie pismem z 3.04.1948) 1/1088 (protokół z ekshumacji 30.04.1950.