War graves
in Małopolska
10 09 1939
Polish Army
BIAŁACZÓW