War graves
in Małopolska
07 09 1920
Polish Army
BOGUMIŁOWICE
Pochodził z Ropczyc w pow. Sędziszów, zamieszkały w Bogumiłowicach, absolwent II gimnazjum w Nowym Sączu, student Wydziału Lekarskiego UJ; przyjęty do Wojska Polskiego w grupie żołnierzy b. armii austro-węgierskiej, zatwierdzony w stopniu kapitana sanitarnego z dniem 1 kwietnia 1920 r. Służył w 43 Pułku Piechoty (Strzelców Kresowych). Zmarł 7 września 1920 na gruźlicę płuc w Szpitalu Wojskowym w Rajczy.