War graves
in Małopolska
24 02 1846
1846 Galician Slaughter victims
dziedzic dóbr Grodkowice | w księdze zmarłych zapisany jako Martinus (Marcin) | wymieniony na grobowcu rodzinnym Żeleńskich w Grodkowicach