War graves
in Małopolska
24 02 1846
1846 Galician Slaughter victims
strażnik policyjny w Raciechowicach