War graves
in Małopolska
28 02 1846
1846 Galician Slaughter victims
lat 46 | ekonom z Łososiny Dolne | pozostawił wdowę Mariannę z domu Frank