War graves
in Małopolska
20 01 1945
Home Army
JODŁÓWKA