War graves
in Małopolska
06 09 1939
Polish Army
GOLESZÓW
lat 30 | żonaty