War graves
in Małopolska
09 09 1939
Polish Army
PRZEMYŚL