War graves
in Małopolska
11 12 1942
KRAKÓW
WOLA PRZEMYKOWSKA
Prezydent Miasta Krakowa