War graves
in Małopolska
08 1942
nazwisko wymienione na czarnej steli