War graves
in Małopolska
07 02 1941
Polish Army
NOWY SĄCZ
grób 11a-II-1 | inwalida