War graves
in Małopolska
15 02 1915
Polish Legions
ur. 1895 Rzeszów, ps. "Wicher", zm. w Tarnówie (tyfus)