War graves
in Małopolska
28 01 1944
lat 35, z Posądzy