War graves
in Małopolska
28 01 1944

lat 25, z Łyszkowic