War graves
in Małopolska
28 01 1944
Peasants' Battalions
z Łyszkowic