War graves
in Małopolska
18 01 1945
Red Army
mogiła nr 4, ur. 1912 r., zmarł z ran, pierwotne miejsce pochowania - Klimontów