Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208010-017
1
1
Mogiła obramowana i nakryta betonową płytą, u wezgłowia betonowa stela w kształcie niesymetrycznego pięcioboku z tabliczką z napisem: „Ś†P/ STANISŁAW TABOR/ OFIARA TERRORU/ HITLEROWSKIEGO/ Z 1944 r.”. Na poprzedniej tabliczce znajdował się napis: „STANISŁAW TABOR/ OFIARA TERRORU HITLEROWSKIEGO/ Z 1943 ROKU”.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
TABOR STANISŁAW