Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1219050-003
242
74
Kwatera wojenna założona jest na planie prostokąta i otoczona pokrytym okładziną ze sztucznego kamienia murem, podzielonym na segmenty prostopadłościennymi słupami. W pobliżu naroży muru znajdują się betonowe ławy. Wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element kwatery stanowi pomnik, umiejscowiony na wschodnim murze, kształtem nawiązujący do antycznego ołtarza. W płycinie pomnika, obramowanej elementem roślinnym znajdują się: napis „PRO PATRIA MORTUIS” wykonany z drewna barwionego na kolor grafitowy oraz wieniec laurowy z rozmieszczonymi symetrycznie względem niego datami „1914” i „1918”. Na ścianach muru znajdują się masywne żeliwne krzyże z motywem wieńca laurowego, umieszczone na podstawie w formie prostopadłościanu o ściętych narożach.

Na osi cmentarza od strony wejścia znajduję się osiem lastrykowych i granitowych nagrobków oznaczających mogiły symboliczne lub groby osób wojskowych. W jednym z nich spoczywa żołnierz Armii Krajowej, Władysław Kordula ps. „Roman", który poległ w starciu z oddziałem żandarmerii niemieckiej 31 lipca 1944 r. w Słopnicach k. Tymbarku. Tumba grobowa jest nakryta płytą z szarego granitu, u wezgłowia krzyż z czarnego granitu i dwie przylegające do nie stele z inskrypcjami: „Ś.P/ Por. BRONISŁAW/ KORDULA/ Żołnierz Ruchu Oporu/ ur. 2 VII 1914 r./ Więzień obozów/ koncentracyjnych/ po trzech latach męczeństwa/ zginął w obozie/ Bergen Belsen Niemcy/ 8 IV 1945 r. Pokój jego duszy"
„Ś.P./ Por. WŁADYSŁAW KORDULA/ „ROMAN"/ ur. 2 I 1920 r./ Kawaler Krzyża „Virtuti Militari"/ Dowódca I Oddziału/ Partyzanckiego AK „Błyskawica"/ zginął bohatersko/ w walce z okupantem/ 31 lipca 1944 r./ POKÓJ JEGO DUSZY".

Za nimi znajduje się dwie ziemne mogiły zbiorowe z II wojny światowej. Na pierwszej z mogił znajduje się betonowa płyta z tablicą inskrypcyjną z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ/ WASIANOWICZ WASILIJ/ KONSTANTINOWICZ /UR. 1924 R. – ZM. 22.I.1945/ W WIELICZCE/, SZER. 12 pp. IGNACY BLESIAK/ POLEGŁ 6.IX.1939 /CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”. We wschodniej części mogiły na prostokątnej podstawie znajduje się nagrobek w formie ściętego dwustronnie prostopadłościanu z motywem pięcioramiennej gwiazdy.

Główny akcent drugiej mogiły stanowi obelisk z ciemnego kamienia z napisem: „WIECZNA PAMIĘĆ/BOHATEROM/ POLEGŁYM W WALKACH/O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ/ ROSYJSKIEGO I POLSKIEGO/ NARODU/ OD NIEMIECKICH OKUPANTÓW/ WIELICZKA 22.I.1945 ROKU”.

Obecny układ mogił żołnierzy z I wojny światowej różni się od pierwotnego założenia. Alejki wyłożone są kostką betonową. Pasy mogił położone wzdłuż muru ogrodzone są niski płotem z metalowych prętów.

W grobach z I wojny światowej pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 7 z niemieckiej i 8 z rosyjskiej.

W 1923 r. pochowano tu szczątki 6 żołnierzy armii austro-węgierskiej, ekshumowane z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś.

Ponadto obrębie kwatery pochowano 136 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym ekshumowanych z miejscowości Bieżanów (13, obecnie część Krakowa), Krzyszkowice (21), Zakrzów (1), Przebieczany (3), Łazany (3), Dobranowice (3), Sławkowice (12), Trąbki (5), Biskupice (1), Bodzanów (1), Zagórze (1), Siercza (2), Raciborsko (34), Jankówka (2), Grajów (1), Wieliczka (co najmniej 29), żołnierza Wojska Polskiego Ignacego Blesiaka i oficera Armii Krajowej Władysława Korduli.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 56 s.823-845 (wykazy pochowanych i plan kwatery) GW 61 s. 48 (fotografia).
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505, s. 623-625 (sprawozdanie techniczne z ekshumacji, plan sytuacyjny ekshumowanych grobów z cmentarza wojennego nr 379 Mała Wieś, plan kwatery wojennej nr 381 w Wieliczce zaznaczonymi miejscami pochówku ekshumowanych szczątków).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, 329-332.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 341
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 157-159.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993, s. 89.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 389 (Władysław Kordula wymieniony jest wśród żołnierzy o nieznanym miejscu pochowania).
  • Polski Czerwony Krzyż. Lista strat PCK 26160 (kopia wykazu pochowanych i planu kwater na cmentarzu komunalnym w Wieliczce).
  • J. Schubert, Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z lat 1914–1918 i ich autor Karl Korschann, „Państwo i Społeczeństwo", 2018, Nr 2, s. 171-206.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ROSENFELD BÉLA ZIVIL BĂCKER Armia austro-węgierska
DIENSTBIER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
RALIS JOSEF Armia austro-węgierska
BLAHOUS FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEINDINGER ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
GURSCHIK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARTINI MIKLÓS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLOWIJ ONUFRIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOBERNATZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
DRS KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GÖRTSCH [POETSCH] FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HULAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SINGER KARL ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
SCHNEIDER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASPER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PÖRNER HEINRICH ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEIDLINGER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNZE KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
BANGA ISTV?N ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KAINZ KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARTOŠ JOSEF KANIONIER Armia austro-węgierska
MAKORNIK GYÖRGY RESERVIST Armia austro-węgierska
MIKLÓS MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
GYÖRGY [HIMA] HIMA [GYÖRGY] HONVED Armia austro-węgierska
B?CHBERGER KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTSCHAK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOLOVA ONUFRIUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SAJDAK LUKAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
RICHTER OTTO Armia niemiecka
KURT SEBASTIAN Armia niemiecka
MÜLLER PAUL_KARL WILHELM Armia niemiecka
ESKOFF [ECKOFF] AUGUST Armia niemiecka
LEDEBUHR KARL MAX Armia niemiecka
SCHULTZ WILHELM ALBERT Armia niemiecka
BIEGALSKI ANTON Armia niemiecka
MAKOWICZ MARIAN Armia austro-węgierska
GMUND JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
SINGER RUDOLF KORPORAL Armia austro-węgierska
KOCI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
STADILEK EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAPUSZAK NIKOLAUS Armia austro-węgierska
WNĘK FRANZ LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAŁKA JOHANN LANDSTURMMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAAR Armia austro-węgierska
WIESER Armia austro-węgierska
TOPPMAIER ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
GOZAK MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
KRZYŻOWSKI MARTION ERSATZ RESERVIST KANONIER Armia austro-węgierska
OSTAWSKI IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUPYCZKA IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAHIMCZUK IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEIER WILHELM INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRZEZINA JOHANN Armia austro-węgierska
MAYER ALFRED Armia austro-węgierska
PROSYNIAK MATTHEUS Armia austro-węgierska
STANGL GASPARUS Armia austro-węgierska
BARDZIŃSKI BLASIUS Armia austro-węgierska
BLESIAK IGNACY SZEREGOWY Wojsko Polskie
KORDULA WŁADYSŁAW PORUCZNIK Armia Krajowa
BUBKIN NIKOŁAJ WASILIEWICZ KAPITAN Armia Czerwona
CZARKOW PIOTR IWANOWICZ Armia Czerwona
HOŁOW IWAN ALEKSANDROWICZ Armia Czerwona
ISZCZUK LEJTNANT Armia Czerwona
MOCZAŁKIN STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
WASIANOWICZ WASILIJ KONSTANTINOWICZ STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
WŁOSZENIUK WASILIJ ILICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
GAWRILISZIN STIEPAN ANDRIEJEWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
BOLIUBASZ SIEMION ANDRIEJEWICZ Armia Czerwona
ŁUCYNA STIEPAN ANDRIEJEWICZ Armia Czerwona
DIEMCZUK IWAN KUŹMICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
OPRYSK FIEDOR FILIPOWICZ Armia Czerwona
CHOMA STIEPAN ALEKSIEJEWICZ Armia Czerwona
SUORSKIJ IŁŁARION JEGOROWICZ Armia Czerwona
GAWRILUK ANDRIEJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 7
Armia austro-węgierska 34
Armia Czerwona 121
Armia austro-węgierska 6