Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1212040-003
46
34
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennym, balustradowym ogrodzeniem. Główny element urządzenia kwatery stanowi kamienny pomnik w formie postumentu zwieńczonego wysokim krzyżem łacińskim. U podstawy krzyża znajdują się motywy rzeźbiarskie przedstawiające elementy wyposażenia wojskowego: czapka, skrzyżowane szable, szynel żołnierski. Na frontowej ścianie postumentu umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające: tarcze herbową z orłem w koronie oraz dwie skrzyżowane chorągwie na drzewcach.

Na frontowej ścianie postumentu znajdują się tablice z jasnego kamienia z napisami:
– „STANISŁAWOWI PADERE-/ WSKIEMU PORUCZNIKOWI/ LEGIONÓW POLSKICH KAPITANO-/ WI WOJSK ROSSYJSKICH CI-/ CHEMU BOJOWNIKOWI O WOL-/ NOŚĆ OJCZYZNY EUGENJUSZOWI/ MEDYNSKIEMU PPORUCZNIKO-/ WI LEGIONOW POLSKICH 44/ ŻOŁNIERZOM LEGIONÓW POLS-/ KICH BOCHATEROM WALKI O/ WOLNOŚC OJCZYZNY POLEG-/ ŁYM POD ZAŁĘŻEM I KRZYWO-/ PŁOTAMI W D. 18 LISTOPADA/ 1914 ROKU W TEJ WSPÓLNEJ/ MOGILE SPOCZYWAJĄCYM.”
– „….TY PANIE KTÓRY Z WYSO-/ KOŚCI/ PATRZYSZ JAK GINĄ OJCZYZ-/ NY OBROŃCE,/ PROSIMY CIEBIE CIEBIE PRZEZ TĘ GA-/ RSTKĘ KOŚCI/ ZAPAL PRZYNAJMNIEJ NA ŚMIE-/ RĆ NASZĄ SŁOŃCE/ NIECHAJ DZIEŃ WYJDZIE Z -/ JASNEJ NIEBIOS BRAMY/ NIECHAJ NAS PANIE WIDZĄ GDY/ KONAMY.”

U podnóża pomnika znajduje się wykonany z metalu motyw gałązki wawrzynu i liści dębu.

Na bocznej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z jasnego kamienia z nazwiskami pochowanych legionistów.

W obrębie kwatery znajdują się cztery obramowane, ziemne mogiły.

Pochowano tu 46 żołnierzy Legionów Polskich poległych 18 listopada 1914 r. w bitwie pod Krzywopłotami i Załężem.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15204, 17474.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 170-172.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 63, 140, 141, 215, 231, 245, 257, 276, 379.
  • J. Przemsza-Zieliński, Krzywopłoty symbol idei zwycięstwa, „Wiadomości Zagłębia”, Nr 46, 1998.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PADEREWSKI STANISŁAW PORUCZNIK Legiony Polskie
MEDYŃSKI EUGENIUSZ PODPORUCZNIK Legiony Polskie
BARAN STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
BAKAL MIECZYSŁAW KAPRAL Legiony Polskie
BEŁDA STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
BOGAŃSKI [BRYGALSKI] MARCIN Legiony Polskie
DZIURŻYŃSKI ROMAN SZEREGOWY Legiony Polskie
GRYBISZ JÓZEF Legiony Polskie
GUGULSKI FRANCISZEK Legiony Polskie
GRÜNBERG STANISŁAW Legiony Polskie
JANUSZ ANTONI KAPRAL Legiony Polskie
KISZKA ANTONI KAPRAL Legiony Polskie
KLIMASZEWSKI MICHAŁ KAPRAL Legiony Polskie
KOCIBOROSKI [CHOTIEBORSKY] RUDOLF SZEREGOWY Legiony Polskie
KOWALCZYK IGNACY SZEREGOWY Legiony Polskie
KOWAL WŁADYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
KOZICKI BRONISŁAW Legiony Polskie
MICHALSKI JERZY SZEREGOWY Legiony Polskie
MICHALSKI WŁADYSŁAW Legiony Polskie
MÜLLER ADOLF SZEREGOWY Legiony Polskie
NOWAK JULIUSZ SZEREGOWY Legiony Polskie
OSTROWSKI KAROL Legiony Polskie
PAŁKA [PEŁKA] STANISŁAW Legiony Polskie
PASKO [PEŁKA] TOMASZ Legiony Polskie
PĄCZEK WAWRZYNIEC KAPRAL Legiony Polskie
PRZESŁOWSKI TOMASZ SZEREGOWY Legiony Polskie
PROCHOWICZ WOJCIECH Legiony Polskie
STASZ KAZIMIERZ SZEREGOWY Legiony Polskie
STELMASIEWICZ ZYGMUNT Legiony Polskie
TOKARCZYK JAN Legiony Polskie
WERNER BRONISŁAW PODOFICER Legiony Polskie
WITKOŚ IGNACY SZEREGOWY Legiony Polskie
WYSZYŃSKI MARIAN Legiony Polskie
BOGDALSKI MARIAN SZEREGOWY Legiony Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Legiony Polskie 12