Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1210020-003
30
23
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z nieznacznym wyłomem od strony zachodniej i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupków, połączonych żelaznymi rurami na trzech poziomach. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamyka jednoskrzydłowa żelazna furtka. Główny element cmentarza stanowi kamienny obelisk osadzony na wielostopniowej podstawie. Na licu obelisku umieszczona jest metalowa pasyjka i owalna tabliczka z nazwiskami 6 poległych żołnierzy 1 pp Legionów Polskich. Na przedniej elewacji cokołu znajduje się marmurowa tablica inskrypcyjna. W podstawę pomnika wmurowane są pociski artyleryjskie.
 
Po obu stronach pomnika znajdują się prostokątne kwatery ujęte w betonowe obramowanie.
W kwaterach znajdują się nagrobki w formie:
– betonowego krzyża łacińskiego z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywami miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– betonowego krzyża lotaryńskiego z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem lotaryńskim z motywem liścia lipy,
– steli zakończonych łukiem i zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego (2),
– steli zakończonych dwuspadowo i zwieńczonych żeliwnym krzyżem lotaryńskim (2).
 
Pochowano tu 9 żołnierzy 1 pp Legionów, 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 399.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), t. 3, Tarnów 2005, s. 266-267
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 364-365.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 126.
  • J. Gościej, Legioniści w Marcinkowicach, Nowy Sącz 2004.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MILKO WŁADYSŁAW KAPITAN Legiony Polskie
TOMASIK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
MANDRAK STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
WYKOWSKI [WYHORSKI] SZCZEPAN TADEUSZ SZEREGOWY Legiony Polskie
KAJSKI JAN SZEREGOWY Legiony Polskie
TROJANOWSKI STANISŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
WARRO JÓZEF SZEREGOWY Legiony Polskie
KOŁODZIEJ WŁADYSŁAW SZEREGOWY Legiony Polskie
ZABORNIAK ZYGMUNT SZEREGOWY Legiony Polskie
ZERZANEK IGNATZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
ESPEN FERNDINAND UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
SCHWEIGKOFLER [SCHWEIGHÖFER] ALOIS Armia austro-węgierska
SEBI ANDREAS HONVED Armia austro-węgierska
BILEK FRANZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HAVLIČEK FRANZ Armia austro-węgierska
JIRA ALOIS DRAGON Armia austro-węgierska
WYKARY NIKOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BODENSTEIN FRANZ Armia austro-węgierska
HREJCIUK [HRECIUK] IWAN Armia austro-węgierska
SCHLODER MIHÁLY Armia austro-węgierska
PEJIČ MANAJLO Armia austro-węgierska
MACH LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
BALLA BERTALAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
OFFIZIER Armia austro-węgierska 1
OFFIZIER Armia rosyjska 1
Armia rosyjska 4
Armia austro-węgierska 1