Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1210040-003
114
103
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i otoczony płotem z metalowych sztachet na niskiej podmurówce, rozciągniętym pomiędzy stożkowatymi słupami, które oblicowane są drobnymi rzecznymi kamieniami. Znajdujące się od strony zachodniej i poprzedzone schodami wejście zamykane jest dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z motywem krzyża. Głównym elementem cmentarza jest kamienno-betonowy pomnik, usytuowany na końcu prowadzącej od wejścia alejki. Ma on formę zwieńczonego równoramiennym krzyżem postumentu. Postument opasany jest motywem wieńca z liści dębowych, w którym umieszczone są trzy herby. Na frontowej ścianie górnej części pomnika, w ozdobnym kartuszu herbowym umieszczona jest data „1914-15”. W bocznych ścianach pomnik jest zdobiony motywami wieńca dębowego. W podstawę pomnika wmurowano tablicę z częściowo nieczytelnym napisem w języku niemieckim. Poniżej tablicy umieszczony jest muszlowy plafon.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych postumentach,
– betonowego postumentu z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego i datą „1915”,
– obramowanej mogiły ziemnej z umieszczoną u wezgłowia pochyloną płytą z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liścia dębu.
 
Pochowano tu 95 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 11 z armii niemieckiej i 8 z armii rosyjskiej. Znane są nazwiska 103 pochowanych.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 25-28.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 197-198.
  • R. Frodyma, Cmentarz wojskowe z I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórze, Warszawa 1985, s. 105-106.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
HUHER GYÖRGY GEFREITER Armia austro-węgierska
REICH LÁSZLÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PALARSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
VUICS DUŠAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STARK RUDOLF LEUTNANT Armia austro-węgierska
RHEINBERGER PAUL LEUTNANT Armia niemiecka
BAUMEISTER MAX LEUTNANT Armia niemiecka
PREUSSER GEORG TITULAR FELDWEBEL Armia niemiecka
IWAN JULIUS KORPORAL Armia niemiecka
SANIMBYROUGACH AZMID INFANTERIST Armia rosyjska
WOLF PETER PIONIER Armia niemiecka
HAUSSCHILD WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
SPANIKIEL JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHULZ II JOHANN MUSKEITIER Armia niemiecka
BRAATZ FRANZ GEFREITER Armia niemiecka
GOLDMANN DAVID ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
RINKO ADAM INFANTERIST Armia austro-węgierska
VARGOSZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAUL GOTTFRIED GRENADIER Armia niemiecka
CIEŚLAR JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
VATKO STEFAN ERSATZ RESERVIST KANONIER Armia austro-węgierska
KWITYNKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MÜHLHAUS JOHANN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
BROISCH JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
PACHLIK ANDRÁS MAJER HONVED Armia austro-węgierska
DUMBRA MIHÁLY Armia austro-węgierska
JOB JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BRESAN ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
HAMAR JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HERTEY HONVED Armia austro-węgierska
HORVATH LAJOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZOLD ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
DOBROWOLNY JOHANN LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
VECERDA MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
SOROCHAN NIKOLAUS HONVED Armia austro-węgierska
CZINGULA ISTVÁN KORPORAL Armia austro-węgierska
VANACS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BERTA JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAGYAR ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
RUSELEW ANASTASY INFANTERIST Armia rosyjska
PAULESKU ILIÉS HONVED Armia austro-węgierska
JUSAY STEFAN SERGEJ. INFANTERIST Armia rosyjska
VÖRÖK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
MARTON PÉTER PÁL HONVED Armia austro-węgierska
HELLER HEINRICH HONVED Armia austro-węgierska
MUKRANYI MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
MIGLBAUER HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSCS JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
VERES WENZEL HONVED Armia austro-węgierska
BATKO ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
VERENCZI SÁNDOR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SZILÁGYI MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
INKULESZKI MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
LANGO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GERHARDT JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
PAN PETER HONVED Armia austro-węgierska
STRABLEK JOHANN ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Armia austro-węgierska
ZSUMANKA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
WÜST WILHELM FRIEDRICH GRENADIER Armia niemiecka
KEREKE KÁLMÁN HONVED Armia austro-węgierska
KOVACS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
BRANKO POPAR SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
SZAUTHEINER JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
OLÁH ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
VORGÁCS JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
BISZTRIANSKY HONVED Armia austro-węgierska
CZORNY THOMAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
MOLMAR MIKLÓS HONVED Armia austro-węgierska
KOSCS JOSEF KANONIER Armia austro-węgierska
MAKOUSZKI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
DREGORCZUK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ILLES JOSEF SAPPEUR Armia austro-węgierska
MAJOROS LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
DERDA ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Armia austro-węgierska
FILEP SÁNDOR ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
RUHECZ MATHIAS HONVED Armia austro-węgierska
LÁSZLO FERENC HONVED Armia austro-węgierska
IVINARTOR MELNEK MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BONYAK FERENC GEFREITER Armia austro-węgierska
VINCZE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MÁTYÁAS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JUNG ANTON ERSATZ RESERVIST SAPPEUR Armia austro-węgierska
KEHL GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
FANZ PÁL INFANTERIST Armia austro-węgierska
PONN SIMON KORPORAL Armia austro-węgierska
ACS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
VUKORA BAKOS FRIGYES HONVED Armia austro-węgierska
BAZSO JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
EIGEMANN FRIGYES HONVED Armia austro-węgierska
KEZDI GYÖRGY DADIES ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
OLBRZYMEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLEIN MAX SAPPEUR Armia austro-węgierska
HALIKO GYÖRGY DIENER Armia austro-węgierska
VOTH LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
SUHAJDN PÁL HONVED Armia austro-węgierska
BODI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
ZITA JULIUS SAPPEUR Armia austro-węgierska
MILE ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
HAVLIČEK RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KLIER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MISIARZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLIWAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 5
Armia niemiecka 0
Armia austro-węgierska 6