Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206080-004
210
0
Jest to mogiła ziemna w formie nasypu w kształcie litery T, otoczona drewnianym ogrodzeniem sztachetowym. Na środku mogiły na betonowym postumencie umieszczono drewniany krzyż i tablicę z czarnego marmuru, na której widnieje napis „MIEJSCE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ”. Brak innych informacji na temat pochowanych.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 1
Armia austro-węgierska 209