Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1214050-012
1
0
Mogiła nakryta szeroką, prostokątną, lastrykową płytą. U wezgłowia mogiły znajduje się pochylona, lastrykowa stela z tabliczką z napisem: „NIEZNANY/ ŻOŁNIERZ/ Pokój Jego Duszy” i krzyżem z metalowych rur.

Pochowano tu nieznanego żołnierza z I lub II wojny światowej.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
1