Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208020-003
2
2
Mogiła nakryta betonową płytą, u wezgłowia betonowy krzyż z tablicą z napisem: „WANDA I DANIEL MUSIAŁOWIE/ + 16 CZERWIEC 1943/ OFIARY TERRORU HITLEROWSKIEGO”

W czerwcu 1943 r. Daniel Musiał i Wanda Musiał zostali rozstrzelani przez żandarmerię pod zarzutem działalności konspiracyjnej w Czaplach Małych. Pochowane w polu zwłoki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Czaplach Wielkich.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 994, s. 299.
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz grobownictwa z 1945 r.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 193.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 22.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MUSIAŁ DANIEL Armia Ludowa
MUSIAŁ WANDA Armia Ludowa