Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1208040-003
41
41
Mogiła założona jest na planie wydłużonego prostokąta i ujęta w obramowanie z nakrywą. Na mogile znajduje się pięć kamiennych mens, trzy większe w środku i dwie mniejsze po bokach. Do każdej z mens przylega postawiona pionowo prostokątna płyta. Przy największej środkowej mensie ustawiona jest prostokątna płyta z wyrytym krzyżem łacińskim i napisem: „TU/ SPOCZYWAJĄ MIESZKAŃCY WSI TRZONÓW/ ZAMORDOWANI PRZEZ/ HITLEROWCÓW/ PODCZAS PACYFIKACJI W DNIU 13 XII 1944”. Na pozostałych dwóch środkowych płytach wyryte są nazwiska i wiek ofiar.

Ogółem na cmentarzu spoczęły szczątki 48 ofiar pacyfikacji wsi Trzonów, przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego 13 grudnia 1944 r. Część została pochowana mogile zbiorowej, część w grobach indywidualnych. Wykaz pochowanych zawiera nazwiska wymienione w „Arkuszu grobownictwa wojennego” z 1945 r. przechowywanym w Archiwum Narodowym w Krakowie.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 119-120.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 181.
  • Polski Czerwony Krzyż, Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz ewidencyjny grobownictwa wojennego z 1945 r.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo kieleckie, Warszawa 1980, s. 277.