Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206030-002
127
4
Na mogile znajduje się nagrobek z szarego granitu ze stelą o profilowanej górnej krawędzi. Na steli wyryte jest wyobrażenie orła, krzyż łaciński oraz napis: „OFIAROM/ I WOJNY ŚWIATOWEJ”.

W listopadzie 1914 r. w okolicach Iwanowic były toczone krwawe walki. Część poległych została pochowana w założonej wówczas kwaterze na cmentarzu parafialnym w Iwanowicach, która według danych z 1915 r. obejmowała 3 groby zbiorowe i 4 pojedynczych. Według danych z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Iwanowicach spoczywały szczątki 43 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 84 z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, C.K. Komenda Powiatowa Miechów.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, sygn. 17474.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, s. 231, 244, 245, 259, 280, 342, 354.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NOWAK FRANZ OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
LINDIGER KARL OBERLEUTNANT Armia austro-węgierska
KALNAY BELA Armia austro-węgierska
RUSNIKOW [ORZESNIKOW] WIACZESŁAW IWANOWICZ FÄHNRICH Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 40
Armia rosyjska 83