Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1262010-030
3
2
Na mogile znajduje się granitowy nagrobek z obeliskiem u wezgłowia, ustawiony na tarasie wyłożonym kostką betonową. Najbliższe otoczenie mogiły ogrodzone jest z trzech stron granitowymi słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Na frontowej ścianie nagrobka umieszczona jest prostokątna, tablica z ciemnego kamienia: „POMNIK UFUNDOWANY/ PRZEZ DRUHÓW Z BIEGONIC/ Z OKAZJI 125 ROCZNICY POWSTANIA/ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ/ BIEGONICE, SIERPIEŃ 2014”. Na frontowej ścianie obelisku znajduje się metalowa pasyjka oraz czarna tablica z wyrytą odznaką 1 Pułku Strzelców Podhalańskich oraz napisem: „W HOŁDZIE/ ŻOŁNIERZOM POLSKIM/ 1. PUŁKU STRZELCÓW/ PODHALAŃSKICH/ POLEGŁYM W WALCE/ Z NIEMIECKIM NAJEŹDŹCĄ/ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU/ OSP Biegonice/ Nowy Sącz, 2 listopada 2015 r.”

W dniu 5 września 1939 r. żołnierze Wojska Polskiego podpalili drewniany most na Popradzie, ostrzeliwując pozycje niemieckie z Winnej Góry. W wyniku bombardowania zginął jeden żołnierz Wojska Polskiego, dwóch kolejnych padło od kul w rejonie mostu. W aktach stanu cywilnego miejscowości Bogoniowice zostały odnotowane nazwiska dwóch poległych żołnierzy Wojska Polskiego: starszy ułan Wincenty Górkiewicz i żołnierz obsługi ckm – Stanisław Niedziela (nazwisko ustalone na podstawie dokumentów odnalezionych w chlebaku). Obecny pomnik w miejscu dawnej mogiły ziemnej został odsłonięty w 2015 r.
  • P. Szeliga, Pamiętają o bohaterach, „Dziennik Polski” dodatek „Kronika Małopolska” nr 257 z 3 listopada 2015 r.
  • S. Korusiewicz, Polegli, zmarli i zaginieni podczas wojny obronnej 1939, „Almanach Sądecki”, R. XVIII, Nr ¾ (68/69), 2009, s. 81, 100.
  • S. Korusiewicz, „Almanach Sądecki”, R. VIII, Nr 3 (28), 1999, s. 35, 37.
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań, Lista strat PCK 19185.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
GÓRKIEWICZ WINCENTY STARSZY UŁAN Wojsko Polskie
NIEDZIELA STANISŁAW Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 1