Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1204060-005
1
0
Mogiła ziemna, w której pogrzebano zmarłego z ran żołnierza armii niemieckiej w styczniu 1945 r.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia niemiecka 1