Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1204070-001
159
58
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona, od strony zachodniej pełnym betonowym murem, wzmocnionym słupami, z pozostałych stron – betonowymi słupami, połączonymi niską podmurówką i metalowymi rurami. Główny element kwatery stanowi znajdująca na wprost wejścia w linii muru zakończona dwuspadowo ściana pomnikowa z gzymsem z zdobionym profilowanymi krzyżami greckimi. W płycinie ściany pomnikowej znajduje się tablica wykonana po II wojnie światowej z napisem: „1914/ UNS TRÄNEN MUSST IHR WEHREN/ KEIN LEBEN HAT BESTAND, WOHL DEM/ DER STARB IN EHREN/ FÜR KAISER UND VATERLAND”. Na górnej części ściany pomnikowej znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca skrzyżowane lufy armatnie.
Przed pomnikiem usytuowana podłużna, prostokątna mogiła, otoczona niskim ogrodzeniem z kraty z metalowych prętów, osadzonym na betonowym krawężniku. Na mogile znajduje się 5 jednakowych nagrobków w formie ściętych pulpitowo betonowych bloczków osadzonych na betonowej podstawie. Od strony pomnika na trzech metalowych prętach umieszczony jest emblemat przedstawiający pięcioramienną, czerwoną gwiazdę.
Groby z I wojny światowej rozmieszczone są w ujętych w krawężniki rzędach, prostopadłych do alejki głównej mogiły żołnierzy sowieckich. Na grobach znajdują się nagrobki w formie:
– dwuramiennych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy (typ ф), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych dwuramiennych krzyży (typ л), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– żelaznych krzyży łacińskich z szerokiego płaskownika z motywem żelaznej kraty i dwuspadowym zadaszeniem z ząbkowanej blachy (typ B), osadzonych na betonowych cokołach o obłych krawędziach.
Na krzyżach umieszczone są okrągłe, owalne lub prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W kwaterze pochowanych jest 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 3 z armii niemieckiej, 39 z armii rosyjskiej oraz 3 jeńców z armii serbskiej, poległych lub zmarłych z okresu I wojny światowej. W kwaterze pochowano również szczątki 59 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 r., które ekshumowano z miejscowości: Delastowice, Lubasz, Słupiec, Suchy Grunt, Szczucin, Świdówka, Wola Szczucińska.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, ZPGKiM-KR 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 13-17 345-355, GW 61 s. 256.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 300.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 436-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 277-278.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 114-115.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 386-387.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 193-194.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 744.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KASSANITS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLLER JOSEF HUSAR Armia austro-węgierska
SCHÖN EMMANUEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOŘIL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOLAI STEFAN HONVED Armia austro-węgierska
GATTE [GALLE] JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
TRESKE KARL WEHRMANN Armia niemiecka
HOHECKER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRUDNY FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEER SAMUEL HONVED Armia austro-węgierska
PYRONTEK KARL KORPORAL Armia austro-węgierska
TONAR LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHACHNER JOHANN Armia austro-węgierska
KOC IWAN TRAIN SOLDAT Armia austro-węgierska
VESZELKA JOSEF LANDSTURMMANN KUTSCHER Armia austro-węgierska
GUTTMANN RESSO INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUKAS BATIYCER INFANTERIST Armia austro-węgierska
BELIK JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAULIN STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MORWA STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLOSA ISTVÁN LANDSTURMMANN HUSAR Armia austro-węgierska
MÉSZÁROS PÁL HUSAR Armia austro-węgierska
STOJANOVIČ MILAN KRIEGSFREIWILLIGER Inne
JANOS VALENTIN ULANEN Armia austro-węgierska
BARTEL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PAZELT KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZAUHAR FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BEZOUŠKA JAROSLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUDAJ KARL HUSAR Armia austro-węgierska
MADEY LADISLAUS Armia austro-węgierska
MARZENA JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MUSZ JOHANN PIONIER Armia austro-węgierska
HICKL JOSEF RESERVIST OBERKANONIER Armia austro-węgierska
BACZ MICHAEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŁYSKO PETER SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUBASZEK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KASZA JÁNOS GEFREITER Armia austro-węgierska
ERNSZL [ERNST] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOTH LAJOS HUSAR Armia austro-węgierska
WRONKOWICZ MARTIN LANDSTURMMANN KUTSCHER Armia austro-węgierska
CSENÁR FRANZ RESERVIST PIONIER Armia austro-węgierska
LEGEŻYŃSKI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
STASZKOWOM AMBREAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHUSTER MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GABRYS ADALBERT LANDSTURMMANN KUTSCHER Armia austro-węgierska
FINK ARON FELDWEBEL Armia austro-węgierska
LEITNER FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
SEMENOW KONSTANTIN OBERST Armia rosyjska
KUBOŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KURZ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CÉCH VINZENZ VERPLEGUNGSSOLDAT Armia austro-węgierska
SPERLIN FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAVLOVIČ NASTAS KRIEGSFREIWILLIGER ULAN Inne
NOWAKOCKIJ IGNATZ Armia rosyjska
DOWRKEWITZES PAUL INFANTERIST Armia rosyjska
CHRYCHORY GENZAŁ KOSAK Armia rosyjska
JAROSZ ADALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Armia rosyjska
BUCZYŃSKIJ STIEPAN FIEDOROWICZ Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 8
Armia niemiecka 1
Armia rosyjska 34
Armia Czerwona 58