Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206080-005
3
3
Nagrobek ma wymiary 1,2 x 2 m i nakryty jest lastrykową płytą. U wezgłowia mogiły znajduje się stela z ciemnego kamienia z metalowym medalionem z głową Chrystusa i inskrypcją: „ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ/ Z RĄK ZBIRÓW HITLEROWSKICH/ 4 VI 1943/ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI/ Ś.✝P./ EDWARD/ KULESZA/ PRZEZ LAT 34”. Po bokach steli umieszczone są niższe postumenty z ciemnego kamienia z inskrypcjami:
– „Ś.✝P./ MACIEJ/ MUSIAŁ/ PRZEŻYŁ LAT 57”,
– „Ś.✝P./ STANISŁAW/ KURA PRZEŻYŁ LAT 24”.

Na postumencie z nazwiskiem Stanisława Kury umieszczony jest dodatkowe medalion ze zdjęciem zmarłego. Pochowani byli mieszkańcami Pielgrzymowic, rozstrzelanymi za działalność w ruchu oporu przez okupanta niemieckiego 4 czerwca 1943 r. w bramie cmentarza.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 183.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945, Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 115.
  • G. Kulesza, Pamiętamy, Lokalności. Kwartalnik Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, 2013, Nr 2 (8), s. 8-10.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KULESZA EDWARD
KURA STANISŁAW
MUSIAŁ MACIEJ