Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201030-001
49
20
Kwatera założona jest na planie wydłużonego prostokąta z aneksem od strony zachodniej i ogrodzona betonowymi słupami o przekroju ośmiobocznym, zwieńczonymi półkulą, połączonymi parami metalowych rur i spiętymi klamrą na środku przęsła.

Zamykane łańcuchem wejście znajduje się od strony zachodniej. Główny element kwatery stanowi ściana pomnikowa stanowiąca ogrodzenie aneksu w formie muru z betonową nakrywą, na którym ustawiony jest betonowy krzyż z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem łacińskim z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym.

Na narożnikach muru umieszczone są betonowe stele o ściętych narożach z nałożonym na lico żeliwnym krzyżem lotaryńskim.
W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach krzyży z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion, trzynastu łacińskich i trzech lotaryńskich.

Przy południowym ogrodzeniu usytuowana jest ujęta w betonowe obramowanie mogiła z tablicą, na której wyryty jest napis „MAJ NIKOŁAJ/ NIKOŁAJEWICZ/ SZARANDA/ UR. 14.II.1916/ ZGINĄŁ 15.01.1945".

Wzdłuż wschodniego ogrodzenia ułożony jest chodnik z płyt z piaskowca.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 269, 415, 447, 1115-1129 (plany, wykazy pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 368.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 180-181.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 345-346.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 92.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibsich v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnych na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kwašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 202 (błędnie podano miejscowość Gawłówek, zamieszczając zdjęcie grobu w Mikluszowicach).
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 105 (jako grób błędnie wskazany pomnik w Gawłówku).
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SZARANDA NIKOŁAJ NIKOŁAJEWICZ MAJOR Armia Czerwona
ETSCHMEIER RUPPERT ROMAN KORPORAL [FEUERWERKER] Armia austro-węgierska
SAWICKI GEORG ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
HELDOWINGER [HELDENRINGER] KORPORAL Armia austro-węgierska
OTTO ZUGSFÜHRER LARISCH Armia austro-węgierska
STUBIS [STULEIS] JOHANN Armia austro-węgierska
RITECZ [RILECZ] ISTVÁN Armia austro-węgierska
KRZYZANOWSKI ALEXANDER INFANTERIST Armia austro-węgierska
MATHIAS LANDSTURMMAN INFANTERIST FORSTHÜBER Armia austro-węgierska
TUREK JOHANN ERSATZ RESERVIST KANONIER Armia austro-węgierska
JURKOW MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZANKL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAMSJÄGER JOHANN KORPORAL Armia austro-węgierska
STRAUS ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUPIJCZUK BASILIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIT [KIL] SEMION ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
PALCZAK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRYDZINSKI STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
TURKIEWICZ JOHANN ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
ZAJAC STEFAN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 15
Armia austro-węgierska 14