Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-005
51
0
Cmentarz założony jest jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami połączonymi drewnianym sztachetowym płotem (odtworzony w 2022 r.)

Główny element cmentarza stanowi wysoki, drewniany krzyż lotaryński z dwuspadowym zadaszeniem osadzony na niskim, kamiennym cokole (odtworzony w 2022 r.). Zachowały się nagrobki w formie dużych żeliwnych krzyży lotaryńskich, osadzonych na betonowych postumentach.

Pochowano tu 51 nieznanych z nazwiska żołnierzy armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 39, s. 247-253 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 102 (fotografia stan pierwotny).
  • R.Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 141.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 496.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 172-173.
  • R Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 99.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 51