Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1214050-002
641
93
Kwatera składa się z 10 zbiorowych, ziemnych mogił w prostokątnych, krawężnikowych obramowaniach. Na mogiłach znajdują się ścięte pulpitowo płyty z namalowaną pięcioramienną gwiazdą i numerem mogiły. Jedna z takich płyt ustawiona jest w centralnym punkcie kwatery. Główna alejka kwatery i przestrzeń między mogiłami wyłożone są płytami chodnikowymi. Na kwaterze znajduje się tablica informacyjna z napisem: "W TEJ KWATERZE WOJENNEJ/ SPOCZYWA 641 ŻOŁNIERZY/ ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ/ POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI/ W PROSZOWICACH/ I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH/ W STYCZNIU 1945 ROKU"..

W 1945 r. na terenie cmentarza parafialnego pochowanych było 35 żołnierzy sowieckich poległych lub zmarłych z ran. W 1948 r. na cmentarzu parafialnym w Proszowicach przeniesiono ciała żołnierzy sowieckich ekshumowanych z miejscowości: Gruszów, Hebdów, Iwanowice, Jazdowiczki, Klimontów, Koniusza, Książniczki, Kuchary, Łętkowice, Majkowice, Makocice, Marszowice, Maszków, Michałowice, Mniszów, Mniszów Kolonia, Mniszów Wieś, Muniaczkowice, Nadzów, Opatkowice, Pieczonogi, Piotrkowice Małe, Pławowice, Pobiednik Wielki, Polekarcice, Posądza, Proszowice, Przesławice, Przybysławice, Stogniewice, Szklana, Szpitary, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Widoma, Więcławice Stare, Wilków, Wysiółek Luborzycki, Zagórzyce Stare, Zagrody, Zofipole. W późniejszym okresie pochowano tu szczątki żołnierzy ekshumowanych z miejscowości Kowale i Żębocin. W kwaterze spoczywa 641 żołnierzy sowieckich z 59 i 60 Armii I Frontu Ukraińskiego.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim, Kraków 1972, s. 236.
  • Katalog zahoronenij sovetskih voinow, voennoplennyh i graždanskih lic, pogibših v gody II mirovoj vojny i pogrebjonnyh na territorii Republiki Pol’ša, pod. red. A.W. Kvašnina, Varšava-Moskva 2003, s. 219.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej na terenie województwa krakowskiego w granicach sprzed 1 czerwca 1975 r., red. A. Pilch, Kraków 1976, s. 152-156.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata. wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 370.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ALEKSIK STIEPAN [STRIEPARZ] DMITREWICZ Armia Czerwona
ALLENKO (OSTENDO, ORLENKO) J.S Armia Czerwona
AMBARIMBA ABDULLA STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
BAGAINSKI KAZIMIER WŁODIMIROWICZ [WŁADIMIROWICZ] Armia Czerwona
BARSUCH [BORSUK] MAKSYM MARKOWICZ (MANKOWICZ) Armia Czerwona
BIELAŁOW HUSAIN Armia Czerwona
BOBRIKOW IWAN RJADOVOJ Armia Czerwona
BONCZAROW [GANCZAROW] JEGOR WASILIEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
BUDNOW WŁADIMIR IWANOWICZ STARSZINA Armia Czerwona
CIMBAŁ MICHAŁ IWANOWICZ Armia Czerwona
CZAPOL (SZAPOL) IWAN MAKSYMOWICZ Armia Czerwona
CZERNIECKI [GIERMICKIJ] P. F. Armia Czerwona
CZERNYCH M. K. STARSZINA Armia Czerwona
DOWGAN S. SZ. Armia Czerwona
DROGAN STIEPAN ANTONOWICZ Armia Czerwona
DUBAS M. N. RJADOVOJ Armia Czerwona
IPRIK D. P. Armia Czerwona
IWANOW NIKOŁAJ IWANOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KISZKA ANDRIEJ NIKITOWICZ Armia Czerwona
KIT MICHAIŁ WASILIEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KORBOS W. RJADOVOJ Armia Czerwona
KRAWCZUK SIEMION FILIPOWICZ Armia Czerwona
KRICA [TRICA, GRICA] PAWEŁ ANTONOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KRISTA FIODOR RJADOVOJ Armia Czerwona
KUCZOK [KUCAK, KUCOK] ANDRIEJ PANTELEJEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
KURAJEW JEGOR WASILIJEWICZ SIERŻANT Armia Czerwona
KUSUIŁ WASILIJ KONSTANTINOWICZ Armia Czerwona
KUZNIECOW M. M. Armia Czerwona
LUBCZENKO WŁADIMIR CHARŁAMOWICZ [CHASŁAMOWICZ] KAPITAN Armia Czerwona
ŁAPTIEW M. STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
MASZLACZA [MASZYŁAGA] ALOJZY JAKIMOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
MIEREZYCZYN [MIERIESZIN] W. F. [W.I.] Armia Czerwona
OSUCHOWSKIJ WASILIJ Armia Czerwona
PANKOW [PARIKOW] MICHAIŁ WASILIEWICZ Armia Czerwona
PICENKOW (WICENKOW) FOMA [FANA] PROKOPOWICZ Armia Czerwona
PIETROW FIODOR POLIKARPOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
PŁASTUN [PIASTUN] RJADOVOJ Armia Czerwona
POLINICZUK W. I. Armia Czerwona
POPOW ALEKSANDER PIOTROWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
PROKOPCZUK [PROKOPCZU] WASILIJ GAWRIŁOWICZ [GARNIŁOWICZ} Armia Czerwona
ROMANIUK W. I. Armia Czerwona
RUDIK JURIJ WASILIEWICZ Armia Czerwona
RUDNICKI [RUDNICKIJ] P. Z. Armia Czerwona
SAMBAMUR IWAN ANTONOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
SIENINO [SZCZENINI] PIOTR IWANOWICZ Armia Czerwona
SKAWRON I. A. RJADOVOJ Armia Czerwona
SMOCZEW MICHAIŁ NIKOŁAJEWICZ Armia Czerwona
SOBOLEWSKIJ ADAM KIRIŁŁOWICZ Armia Czerwona
SOLENKO MICHAIŁ Armia Czerwona
SOPUN IWAN DIMITRIEWICZ [DMITRIJEWICZ] Armia Czerwona
STIEPANOW JAKOW STARSZINA Armia Czerwona
SZOKON W. G. Armia Czerwona
TARASIAK W. M. Armia Czerwona
TONOROWSKI [TONOROWSKIJ] IWAN ANTONOWICZ Armia Czerwona
UWAROW ILIA IWANOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
WASILIEW P. W. RJADOVOJ Armia Czerwona
WIESIELOW KAPITAN Armia Czerwona
WINIARCZYK SIERŻANT Armia Czerwona
ZAGATIN MICHAIŁ NIKIFOROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
ZAWATOWSKI [ZAWAROWSKIJ] WASILIJ Armia Czerwona
RIEDKIN ALEKSANDR TIMOFIEJEWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
CZUGUNOW BORIS PAWŁOWICZ Armia Czerwona
MAJBA [MAJKA] STIEPAN MICHAIŁOWICZ Armia Czerwona
PATER WASILIJ GRIGORIEWICZ Armia Czerwona
DEUFANIEC BIEMIEC TEODOROWICZ Armia Czerwona
SZABŁAKOW [SZABAŁKOW] FIODOR IŁAWIONOWICZ [IŁŁARIONOWICZ] Armia Czerwona
PAWLUK FILIPP WASILIEWICZ Armia Czerwona
CHORACZKO [CHARACZKO] IPPOLIT KONSTANTINOWICZ Armia Czerwona
PIETROWSKIJ MIKOŁAJ IWANOWICZ Armia Czerwona
WIATKI [WIATKIN] ISAJ PAWŁOWICZ Armia Czerwona
MATWISZYN WŁADIMIR FIODOROWICZ Armia Czerwona
OBYCHWOST IWAN MICHAJŁOWICZ MŁODSZY LEJTNANT Armia Czerwona
MICHAJŁOWSKIJ IWAN JELIZAROWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
BIEŁOW MICHAIŁ FIEDOROWICZ Armia Czerwona
OBYDRA PAWEŁ IWANOWICZ STARSZY LEJTNANT Armia Czerwona
PASZKOW ANDRIEJ STIEPANOWICZ MŁODSZY SIERŻANT Armia Czerwona
SUPAN IWAN ROMANOWICZ Armia Czerwona
KOSYK DMITRIJ PAWŁOWICZ Armia Czerwona
GALUMOW [GILUMOW] TAPAZUP OGANOSOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CLIŻ [GLIŻ] MICHAIŁ FIODOROWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
SAMOIŁOW NIKOŁAJ IWANOWICZ LEJTNANT Armia Czerwona
KIFORIUK MICHAIŁ IWANOWICZ Armia Czerwona
GRYCINIAK [GRICYNIAK] IWAN ANDRIEJEW Armia Czerwona
ZAMUJSKIJ [ZAMIJSKIJ] IGNATIJ DAWIDOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
CAP IWAN WASILIEWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
GALIJSKIJ [GALINSKIJ] ALEKSIEJ JOSIFOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
PIETRUK NIKOŁAJ WASILIEWICZ Armia Czerwona
SADOWSKIJ NIKOŁAJ ZACHAROWICZ Armia Czerwona
FIGURA WASILIJ IWANOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
MUSAIŁOW TOCHTAR RJADOVOJ Armia Czerwona
KASSARABA WŁADIMIR KONSTANTINOWICZ RJADOVOJ Armia Czerwona
ZIMIN PAWEŁ ANDRIEJEWICZ MŁODSZYJ SIERŻANT Armia Czerwona
MATWIEJEW DMITRIJ PAWŁOWICZ SZEREGOWY Armia Czerwona
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia Czerwona 548