Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-016
83
83
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego dwunastoboku i otoczony od strony północnej krótkim odcinkiem drewnianej kraty, a z pozostałych stron kamiennym murem z betonową nakrywą, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Zamknięte jednoskrzydłową drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż ustawiony na wysokim, cokole z kamiennych bloków z niszą na tablicę inskrypcyjną.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915",
– niskich, zakończonych trójkątnie betonowych stel.

Na nagrobkach umieszczone są owalne emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych. Na cmentarzu znajduje się nietypowa betonowa stela, zakończona trójkątnie zwieńczona krzyżem z płaskownika na którym umieszczone jest odwzorowanie czapki żołnierskiej. Na licu steli znajduje umieszczona jest tablica ze zdjęciem zmarłego Aloisa Prohaski oraz datą i miejscem urodzenia oraz śmierci.

W 7 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 83 żołnierzy z armii austro-węgierskiej z 28. pułku landwery.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 295-341 (plany, wykazy pochowanych), GW 62 s. 105 (fotografia - błędnie opisana jako cmentarz nr 96 Stróżówka)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 383-385.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 151.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 79.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
JANUŠKA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TARABA ALOIS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KVĚT JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WALLISCH JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KREJČI JAROSLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHODL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VETIŠKA ADALBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LANZINGER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SOCHOR VINZENZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MATEJA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BULINA KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DUCHON JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HAVLIČEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KERBERT FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARZEC FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRBEC JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NĚMEČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROUČKA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SMEJKAL JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SVAGR ALOIS KORPORAL Armia austro-węgierska
ULDRICH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JIŠA JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ALLMANN FERDINAND SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LANDA JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ECKEL EMIL E.F.FLDW.K.A. Armia austro-węgierska
CITEK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEDLON KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DŘIGAL WENZEL KORPORAL Armia austro-węgierska
RĚHAČEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HAJEK FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LAVIČKA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SPORKA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ČEŠKA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HÄUSLER ENGELBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SVEJDA PROKOP SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DRAGOUN WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PETROUŠEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRIMM RICHARD SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SPICHAL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROZTOČIL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SKOPEK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOLAŘ WENZEL KORPORAL Armia austro-węgierska
ARNOST WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BEČVAR JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BEGSTAROSTA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BUCIFAL JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ČAJ JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CERNY FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DUŃKA WILHELM WENZ. LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FREIBERG RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HAVORKA JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HANINGER JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHVOSTA ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JIŠA KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KVAČA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KŘIVANEC AUGUST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOLAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRAJDL WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KÖRNER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRATKY GOTTLIEB LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LIPPERT WENZEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHEČKA ADALBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MARŠAT KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MICHL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MUSCHIK KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NEDVĚD ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
NENAHLO KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
POTUČEK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PROCHAZKA JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STADKY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
STAŠEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
TEJČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VESELY KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZAUF ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ŽOFKA THOMAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HEJLEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CHYTRY ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LIEBL JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOFRON JAROSLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PRAŠIL KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PROUSIL JULIUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BERAN JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WEBER FRANZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska