Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-001
84
81
Kwatera założona jest planie nieregularnego wieloboku i ogrodzona od strony północnej oraz zachodniej betonowym murem, a z pozostałych stron – betonowymi słupami połączonymi żelaznymi rurami. Wejście znajduje się od południowego zachodu i zamknięte jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Stąd główna aleja kwatery prowadzi do wysokiego, wykonanego z rur żelaznych, nakrytego półkolistym blaszanym zadaszeniem, krzyża.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– żeliwnych krzyży łacińskch z datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyżami maltańskich z wieńcem laurowym,
– niskiego krzyża z płaskownika o rozdwojonych zakończeniach ramion.

Część mogił jest oznaczona betonowymi stelami z żeliwnymi tablicami.

W obrębie kwatery znajduje się także mogiła zbiorowa 6 żołnierzy Wojska Polskiego z oddziału majora Bolesława Miłka poległych 7 września 1939 w walce z Niemcami w Szymbarku. Grób otoczony jest betonowym murkiem, na którym ustawiony jest pomnik z kamienną tablicą inskrypcyjną z wyrytym krzyżem Virtuti Militari oraz napisem:

„Żołnierzom Armii Polskiej/ POLEGŁYM 7.IX.1939 ROU W SZYMBARKU/ W WALCE Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ/ p.por. ANTONI MICHARCZYK/ szer. JAN PAWLIK/ zam. Borownica pow. Nowy Sącz/ szer. Piotr Prusak-lat 33/ szer. Stanisław Słowiński-lat 25/ DWÓCH ŻOŁNIERZY N.N./ W 29 ROCZNICĘ ŚMIERCI/ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GORLICKIEGO”.

W 12 grobach zbiorowych i 36 pojedynczych z I wojny światowej pochowano 45 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 28 z niemieckiej, 5 rosyjskiej. Zidentyfikowano 77.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1705-1730 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 56 (fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172-173.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. .604-607.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 197.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 117.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, A-M, Pruszków 1993,s . 473 (Micharczykowski Antoni chor.)
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993, s. 56 (Pawlik Jan szer.), 95 (szer. Prusak Piotr, ur. 1906), s. 164 (szer. Słowiński Stanisław (ur. 1914)
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MICHARCZYK ANDRZEJ PODPORUCZNIK Wojsko Polskie
PAWLIK JAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
PRUSAK PIOTR SZEREGOWY Wojsko Polskie
SŁOWIŃSKI STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
KOZAČEK JOSEF RECHNUNGSUNTEROFFIZIER Armia austro-węgierska
SCHUBERT ANDREAS STABSFELDWEBEL Armia austro-węgierska
ZAGL ROBERT FELDWEBEL Armia austro-węgierska
WANKE ANTON KORPORAL Armia austro-węgierska
KIMLA MATHIAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
GERYK ADOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ODZIOMEK NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA CAMILLO LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
KOPECKI WILHELM LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
KUTZNER PAUL LEUTNANT Armia niemiecka
STEZALA PETER MUSKETIER Armia niemiecka
SEIFERT ERNST ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
FÖRSTER HEINRICH WEHRMANN Armia niemiecka
KLAR RUDOLF VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
SZCZEPANIK JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
JACOB HERMANN GEFREITER Armia niemiecka
LACHMEIER WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
JAKOB HERMANN RESERVIST Armia niemiecka
NICKLAUS ROBERT RESERVIST Armia niemiecka
BIRKE AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
HILLER BRUNO RESERVIST Armia niemiecka
WALTER I EMIL RESERVIST Armia niemiecka
HOCH PETER RESERVIST Armia niemiecka
KLOPSCH RICHARD ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
KOHLER GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
HINZ FRANZ MUSKETIER Armia niemiecka
LEISSNER REINHOLD RESERVIST Armia niemiecka
FRÜHHOLZ KARL MUSKETIER Armia niemiecka
KINZEL FERDINAND MUSKETIER Armia niemiecka
HEIDUGA THOMAS MUSKETIER Armia niemiecka
SZYMANSKI KASIMIR RESERVIST Armia niemiecka
OTTO ERNST UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
LORENZ KARL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHRALL XAVER INFANTERIST Armia niemiecka
SCHUSTER MICHAEL GEFREITER Armia niemiecka
TSCHEKASCHO INFANTERIST Armia rosyjska
DARYM M. INFANTERIST Armia rosyjska
ARASOF INFANTERIST Armia rosyjska
LESKUTOW INFANTERIST Armia rosyjska
PIETROW WASYLI INFANTERIST Armia rosyjska
ÜBERALL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MANIASEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUTEK LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOŘAK LADISLAUS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHUBERT JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KALČAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
REGENT ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUTTIN SIEGFRIED INFANTERIST Armia austro-węgierska
KWAŠNY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOHLERMANN FRITZ MUSKETIER Armia niemiecka
TOPP ERNST MUSKETIER Armia niemiecka
SZYMANSKI THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EREMIAS JOSEF LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
KUBIK FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
CZOP JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
DZIADKOWICZ JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HUBERT LUDWIG CIVIL KUTSCHER Armia austro-węgierska
OLEKSY JULIAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SATTLER EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZALEŠAK WENZELIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÜHLMAYER KONRAD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRANK JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
JARCZYK VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
DVOŘAK JAROSLAUS KORPORAL Armia austro-węgierska
SUSZ NIKOLAUS KANONIER Armia austro-węgierska
OLCHAWSKI MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
POLASEK GEORG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEDNARZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRÖPL AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DANDYS PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
BOGDAL IGNATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZLAMAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ENGEL RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Armia austro-węgierska
BARBORKA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HEROD VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HANEL FRANZ KORPORAL Armia austro-węgierska
WESTEN HUGO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 2
Armia austro-węgierska 1