Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-005
93
54
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od strony wschodniej dwoma krótkimi odcinkami muru kamiennego zakończonymi słupem zwieńczonym kulą oraz płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron – murem kamiennym. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką. Na wprost wejścia, w zachodnim ogrodzeniu, znajduje się trójkątna ściana pomnikowa z betonowym krzyżem i wnęką na tablicę inskrypcyjną.

Mogiły rozmieszczone są w dwóch równoległych rzędach. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży z tarczą na skrzyżowaniu ramion na betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyży lotaryńskich z motywem liści lipy na betonowych cokołach,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwną tablicą imienną.
 
W 14 grobach zbiorowych i 2 pojedynczych pochowano 22 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 43 z niemieckiej i 28 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 39.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1531-1563 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 82 (3 fotografie archiwalne) GW 62 s. 155 (fotografia archiwalna).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowej, sygn. 3/1/0/9/5981 (2 fotografie archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 480-482.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 169.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 96.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MALARZ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BILD KARL MUSKETIER Armia niemiecka
NOACK REINHOLD UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
PIEL [PIEHL] HERMANN PIONIER Armia niemiecka
ALMUS WILHELM ERATZ RESERVIST Armia niemiecka
BETHKE AUGUST ERATZ RESERVIST Armia niemiecka
BUCKER WALTER ERATZ RESERVIST Armia niemiecka
MITTAG WILHELM ERATZ RESERVIST Armia niemiecka
PREUSS MARTIN ERATZ RESERVIST Armia niemiecka
WEILANDT EWALD ERATZ RESERVIST Armia niemiecka
MÜLLER MAX UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
JETTKANT FRITZ GEFREITER Armia niemiecka
DRZEWIECKI JOHANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BAGINSKI PAUL LANDWEHRMANN Armia niemiecka
BECKER WALTER VIZEFELDWEBEL Armia niemiecka
KMOCH WALTER UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BÖHM EMIL UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
DAHL PAUL GEFREITER Armia niemiecka
RAGOWSKI [ROGOWSKI] RICHARD GEFREITER Armia niemiecka
PRZYBYCZ [PRZYBYSZ] MICHAEL LANDWEHRMANN Armia niemiecka
BOTZKI AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
LINNENBAUM FELIX Armia niemiecka
PFENNIG OTTO Armia niemiecka
LEHNINGK WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
NEUSCHÜTZ HANS MUSKETIER Armia niemiecka
TEICHERT HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Armia niemiecka
HOFFMANN GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
KOSCHAN REINHOLD MUSKETIER Armia niemiecka
LEHMANN RICHARD MUSKETIER Armia niemiecka
SCHMIDT PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
SCHILLER MAX MUSKETIER Armia niemiecka
MÜLLER HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
KNABE BERNHARD ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
JOST KARL MUSKETIER Armia niemiecka
JURAJČAK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
TEICHMANN WILHELM ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
EBNER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIMA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HORAK KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
THRAMS OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
WARNKE KLEMENS MUSKETIER Armia niemiecka
WENZEL HANS MUSKETIER Armia niemiecka
PIECH PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
KOPTO AUGUST MUSKETIER Armia niemiecka
BUNTROCK REINHOLD WILLY RESERVIST Armia niemiecka
VOREITER WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
FÖRSTER PAUL MUSKETIER Armia niemiecka
HERMANN OTTO PIONIER Armia niemiecka
SELLWIG FRITZ PIONIER Armia niemiecka
FREITAG LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRUNNER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KÖLLNER FERDINAND INFANTERIST Armia austro-węgierska
GANSEL ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHNA RUDOLF ERSATZ RESERVIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 11
Armia rosyjska 28