Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1201010-008
35
25
Kwatera ogrodzona jest 8 betonowymi słupkami połączonymi żelaznym łańcuchem. W jej obrębie znajdują się 3 żelazne krzyże z glorią (albo aureolą) na skrzyżowaniu ramion.

Głównym elementem kwatery jest kamienny głaz z tablicą z napisem:

"OBELISK KU CZCI/ POLEGŁYCH W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU/ UFUNDOWANO STARANIEM/ SPOŁECZEŃSTWA MIASTA BOCHNI/ I FIRMY "MARMO"/ 5 WRZEŚNIA 2009".

W 2009 r. na kwaterze umieszczono pomnik w formie kamiennej płyty o nieregularnym kształcie z wyrytym godłem, nazwiskami poległych i napisami:

"ODDALI ŻYCIE OJCZYŹNIE/ MIEJSCEM ICH WIECZNEGO SPOCZYNKU/ STAŁA SIĘ BOCHNIA/ POLEGLI W WALKACH O MIASTO/ 5-6 WRZEŚNIA 1939 ROKU"

W obrębie kwatery znajduje się również nagrobek Józefa Kosmatego z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w kształcie krucyfiksu umieszczonego na wysokim postumencie. Na przedniej ścianie pomnika znajduje tablica z medalionem przedstawiającym fotografię zmarłego i napisem memoratywnym:„Tu spoczywa w wspólnym grobie żołnierskim Ś.P. JÓZEF KOSMATY z Wilamowic * 29.11.1912 † 7.9.1939. Przechodniu zmów Zdrowaś Mario za duszę obrońców Ojczyzny”.

W wyniku walk pod Bochnia w dniach 6-7 września 1939 r. poległo lub zmarło z ran ok. 40 żołnierzy Wojska Polskiego. W kwaterze spoczywa w sumie 35 żołnierzy, w tym 10 nieznanych z nazwiska, wśród których znajduje się 4 żołnierzy ekshumowanych w 1958 z wsi Porąbka w pow. limanowskim.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 84.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. 1: Żołnierze września, Pruszków 1993.
  • Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, depozyt Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (Karta rejestracyjna pomnika pamięci narodowej, materiały PCK).
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945, pod. red. Cz. Czubryt-Czarnockiego, Warszawa 1988, s. 731.
  • H. Rayska-Grzesiak, Marian Rayski (ur. 25 marca 1939 – zm. 6 września 1939 r.), „Almanach Nowotarski, R. 6, 2002", s. 141-144.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
KOSMATY JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
BOROWIEC STANISŁAW KAPRAL Wojsko Polskie
BORUCKI [BORUSKI] JAN STRZELEC Wojsko Polskie
BURAS STANISŁAW SZEREGOWY Wojsko Polskie
WOLNY FRANCISZEK SZEREGOWY Wojsko Polskie
MAJ BOLESŁAW UŁAN Wojsko Polskie
SKRZYSZOWSKI PIOTR STRZELEC Wojsko Polskie
CHODAK ANTONI SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZMUC KAROL PODCHORĄŻY OCHOTNIK Wojsko Polskie
STAŃCZAK ALBIN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SZCZERBIŃSKI JULIAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
STUCHLIK [STRZECHLIK] EMIL SZEREGOWY Wojsko Polskie
ZIURKOWSKI PAWEŁ SZEREGOWY Wojsko Polskie
WAKSBERG [WEKSBERG] STEFAN SZEREGOWY Wojsko Polskie
SEŃKOW WASYL ŻOŁNIERZ Wojsko Polskie
KOŚMIDER ERWIN ŻOŁNIERZ Wojsko Polskie
NOWAK JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
GĄSIOR ANTONI Wojsko Polskie
MATUSZAK [MAŁUSZAK] ALOJZY SZEREGOWY Wojsko Polskie
MARKURA MICHAŁ Wojsko Polskie
STANIAK STEFAN Wojsko Polskie
SKRZYŃSKI PIOTR Wojsko Polskie
MROWIEC JÓZEF SZEREGOWY Wojsko Polskie
SOCHA BRONISŁAW Wojsko Polskie
STROKA MARIAN Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 6
Wojsko Polskie 4