Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203050-001
43
43
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona zakończonymi kuliście słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi kopiec z dolomitowych kamieni, zwieńczony krzyżem z ciemnego kamienia. Na kopcu umieszczona jest tablica z ciemnego kamienia z napisem: „BOHATEROM ✝DEN HELDEN/ Z ROKU/ VOM JAHRE/ 1914 – 15/ INFANTERISTEN/ JOSEF SZOZDA NICOLAUS IWASYSZYN/ JOSEF CZAJKOWSKI FRANZ HAIDER/ BASIL SCHWEC GREGOR NAKONECZNY/ KARL KOCZAN MICHAEL PODIO/ IWAN CURIC IWANDA O. N./ MICHAEL HOLOWEJ JOSEF DAROCZI./ BASIL LUSZCZYK JOHANN OLKO/ DIMITR WOJCIK MICHAEL SZUBELAK/ STEFAN GENDJAR MICHAEL KRAJESS/ WALENTIN LOCH LUDWIG DIMAK/ MICHAEL SIKORA IWAN GARANDZA/ HRYC BANACHYWYCZ JOSEF SZCZERBY/ SIMEON GIERULA BASIL JAGIELA/ BASIL KOS SIMEON DANGUBICZ/ LUKAS LUB JOHANN DANIEL/ DIMITR WIELICZKO JOSEF DOBIAS/ MARTIN RUSIN VALENTIN KOBOS/ VALENTIN RYCZKO MICHAEL CHYLIŃSKI/ ANASTAZY NALEWAJKO ISTVAN TOTH/ RUSSISCHE SOLDATEN/ IVAN KUSTOV MICHAEL BARYSZEW/ ILKO JOSEF WOZNIAK”. Najbliższe otoczenie pomnika jest wydzielone krawężnikiem i wyłożone kostką brukową. Przed kopcem znajdują się dwie ławy z ciemnego kamienia.

Według danych z 1915 roku pochowano tu 38 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z armii rosyjskiej. W pobliżu znajdował się osobny grób kryjący szczątki żołnierza nieznanego z nazwiska. W 1923 r. przeniesiono tu szczątki szeregowca Hoffmana, ekshumowane z grobu na skraju lasu w pobliżu pompy wodnej.

Podczas remontu kopca w latach 1994-1995 odkryto akt erekcyjny pomnika z 2 czerwca 1915 r. Wówczas wykonano rekonstrukcję tablicy nagrobnej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, C.K. Starostwo w Chrzanowie, sygn. StCH 11.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 91.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie, sygn. 29/309/0/3/505 s. 629, 654-656.
  • S. Orłowski, Trzebinia i region w latach 1815–1918, w: Trzebinia. Zarys dziejów miasta i regionu, red. F. Kiryk, Kraków 1994, s. 303, 336.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
SZOZDA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
CZAJKOWSKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
IWASYSZYN NICOLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAIDER [HEIDER] FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZWEC BASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOCZAN KARL INFANTERIST Armia austro-węgierska
DODIS [PODIO] MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
HODOWEJ MICHAEL KANONIER Armia austro-węgierska
NAKONECZNY GREGOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
CURIČ [ČURIČ] IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
IWANDA INFANTERIST Armia austro-węgierska
DAROCZI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUSZCZYK BASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
OLKO JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GENDJAN [GENDJAR] STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WOJCIK DIMITR INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZUBELAK MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
LOCH VALENTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRAJESS [KRAJES] MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
DIMAK LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
SIKORA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
GARANDZA IWAN ERSATZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
BANACHYWICZ {BANACHEWICZ] HRYĆ INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZERBY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
GIERULA [GERULA] SIMEON INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAGIEŁA [JAGEŁA] BASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOS BASIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
DANGUBICZ [DANENBUCZ] SIMEON INFANTERIST Armia austro-węgierska
LUB LUCAS INFANTERIST Armia austro-węgierska
DANIEL JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIELICZKO DIMITR INFANTERIST Armia austro-węgierska
DOBIAS [DOLIAS] JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
RUSIN MARTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOBOS VALENTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYCZKO VALENTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CHYLIŃSKI MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
NALEWAJKO [NALYWAJKO] ANASTAZY INFANTERIST Armia austro-węgierska
TOTH ISTVAN JÄGER Armia austro-węgierska
KUSTOW IVAN INFANTERIST Armia rosyjska
BARYSZOW MICHAEL INFANTERIST Armia rosyjska
KOCAN ILKO FUHRMANN Armia rosyjska
WOZNIAK JOSEF FUHRMANN Armia rosyjska
HOFFMAN INFANTERIST Armia austro-węgierska