Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1211020-006
39
16
Mogiła zbiorowa o pow. 16 m2, otoczona betonowym obramowaniem. Główny elementem mogiły jest pomnik w formie prostopadłościennego słupa. Na nim umieszczona została tablica inskrypcyjna z napisem:
 
„PAMIĘCI ZAMORDOWANYCH 39 ŻYDÓW W LIPCU 1942 ROKU
OFIAR HITLEROWSKIEGO LUDOBÓJSTWA
USTALONE NAZWISKA
SALOMON BARBER
SIOSTRY BARBER
JANINA BRACHFELD
OZIASZ FEDERGRIN
SALA FRELICH
STOEGER
JAKUB GOLDBERGER
IZAK GOLDBERG
BERNARD MANHEIMER
HENRYK BRANDSTETTER
USZER TRAURIG
HELENA ZEMEL
MATKA I CÓRKA KORNGUT”

Pochowano tu około 40 Żydów, ofiar terroru hitlerowskiego, zamordowanych w lipcu 1942.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 463.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 118.
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
23