Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1217010-003
1
1


   


 


Mogiła ziemna otoczona kamieniami. U wezgłowia znajduje się kamień pamiątkowy z napisem:


 


 „Ś†P/ Helena Marusarzówna/ lat 23 narciarska/ mistrzyni Polski/ rozstrzelana przez hitlerowców/ w Pogórskiej Woli/ w 1941 r.”


 


Pochowana tu mistrzyni Polski w narciarstwie, Helena Marusarzówna była łączniczką Związku Walki Zbrojnej. Przez Tatry i Słowację przeprowadzała na Węgry oficerów Wojska Polskiego i ludzi zagrożonych aresztowaniem. W marcu 1940 została zatrzymana przez słowacką żandarmerię i przekazana Gestapo w Muszynie. Przez półtora roku była więziona i torturowana. Została rozstrzelana w Pogórskiej Woli k. Tarnowa i pochowana w zbiorowym grobie na miejscu egzekucji. W 1958 jej zwłoki ekshumowano i uroczyście złożono na Starym Cmentarzu w Zakopanem. Helena Marusarz została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

  • W. Bartosz, Helena Marusarzówna, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych, T. 3, red. T. Gąsiorowski i in., Kraków 1998, s. 117-118.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 468.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo tarnowskie, Warszawa 1984, s. 141.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MARUSARZ HELENA Związek Walki Zbrojnej