Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1216010-004
455
197
Cmentarz składa się z dwóch kwater rozdzielonych przejściem. Większa kwatera północno-zachodnia założona jest na planie zbliżonym do podłużnego prostokąta z aneksem od strony północno-zachodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennymi słupami, połączonymi parami żelaznych rur. Główny element kwatery stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze północno-zachodniej znajdują się nagrobki w formie, zakończonych dwuspadowo betonowych steli z wmurowaną żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych. Wejście do kwatery znajduje się od strony południowo-wschodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką.
 
Kwatera południowo-wschodnia założona jest na planie zbliżonym do prostokąta z aneksem od strony północno-wschodniej i ogrodzona masywnymi, kamiennym słupami połączonymi żelaznymi poręczami. Wejście znajduje się od strony północno-zachodniej i zamykane jest jednoskrzydłową, żelazną furtką. Główny element stanowi wysoki, betonowy krzyż łaciński, osadzony na kamiennym postumencie. W kwaterze znajdują się nagrobki w formie zakończonych dwuspadowo, betonowych steli z wmurowaną, żeliwną tablicą z informacjami o pochowanych.
 
Na cmentarzu pochowano 455 żołnierzy z armii austro-węgierskiej poległych lub zmarłych w okresie I wojny światowej. Znane są nazwiska 197 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 37.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 183.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 41-47 (zdjęcia archiwalne cmentarza).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 200-201.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 119.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 68-69.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ANDO JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
ALERCSÁNYI LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
BÁNYA SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
BARTOK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BORBA JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
BELLA MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
BALÁZS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BEKE JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
BARTAK JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
BEREOSKA LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
CSURDA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
DURBICZ PÁL HONVED Armia austro-węgierska
DRASKACZI GYULA HONVED Armia austro-węgierska
DORA LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
DEBRECZENI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GUZNA [GUZMA] FERENC HONVED Armia austro-węgierska
GREMACZ [GRENAIS] JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
GUZI LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
GORZO [GORCZO] GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
GERGELY ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
GYWICZA [GINRICZA] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GULA PÁL HONVED Armia austro-węgierska
GONDA PÁL HONVED Armia austro-węgierska
HITYIL LÁSZLÓ ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
HUDIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
ILTYJU [ILLYJN] LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
ISPAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
JANCOVITS IMRE ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
JANCSACSKO RUDOLF HONVED Armia austro-węgierska
KUCSERA PÉTÁR HONVED Armia austro-węgierska
KOLLÁR JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KRISTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KREICZI ANTAL GEFREITER Armia austro-węgierska
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KOVACS JÁNOS ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KOLLÁR LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
KAPRÁVINSZKI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
KAMÁROVSZKI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KREP PÁL HONVED Armia austro-węgierska
KLAMARIK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KVETKO ISTVÁN GEFREITER Armia austro-węgierska
KISS MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
KANDAS MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
KOPROVNICZKI FERENC HONVED Armia austro-węgierska
KREICSI ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
KISS PÉTAR HONVED Armia austro-węgierska
KOTRÓCZ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LEVAY MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
LACZKO MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
LIPTAK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MEGYERI PÉTAR HONVED Armia austro-węgierska
MERGET JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MAKO JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MEGYERI BÉLA HONVED Armia austro-węgierska
MRÁZIK GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
MOLNAR JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
NAGY LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
PETRISZKO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
POPOVITS LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
PÖR ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
PODHARECS ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
PETYKÓ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
STEFÁN SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
SIBICZKI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZABO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZEKERKA FERENC HONVED Armia austro-węgierska
SZIKORA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
STEFÁN SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
SZVIRÁK GÉZA HONVED Armia austro-węgierska
SZABO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZMORÁK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SZEGEDI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZEKEZKA FERENC HONVED Armia austro-węgierska
SZUCS GÁBOR HONVED Armia austro-węgierska
SZIPOLA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZEL JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SZMORIK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
SZEDLIAK GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZÖLLÖS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TURAI JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TACSIK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
ZAPOLA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
ZELENÁK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
ZAJEK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
TURAY JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
FERENCZ ANTAL HONVED Armia austro-węgierska
GYURÁN JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
KALLO FERENC HONVED Armia austro-węgierska
KÁLMÁNCZI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
OBRECSÁN LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
OLDAL [ALDAL] JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
POPOLI [PÓPAI] KÁLMÁN HONVED Armia austro-węgierska
PATOKI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
ZEMKO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
ZELENI PÁL GEFREITER TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
ZSIGA [ZSINGA] PÁL HONVED Armia austro-węgierska
BENYO [BENYS] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BRÁZ JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BABCSIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BAGI ILLÉS HONVED Armia austro-węgierska
BALISZ [BALISEK] EMIL HONVED Armia austro-węgierska
BUGLAVA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
OSIK [CSIK] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
DRENKO ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
FICSUR MLACZO JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
GALLO ANDRÁS GEFREITER Armia austro-węgierska
GORZO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
HUTYAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HÁCKEL MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
HORVATH JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HRESKO ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
HUTYAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
KULIK IMRE HONVED Armia austro-węgierska
KULICK IMRE PÁL ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KLESZNYAK ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
KOVÁCS PÁL HONVED Armia austro-węgierska
KAMAROCZKI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LENKEY FERENC HONVED Armia austro-węgierska
LUPTÁK PÉTAR HONVED Armia austro-węgierska
MACZO JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MENSZÓHOR LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
REPÁK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
RUSZO BARNA[BÁS] HONVED Armia austro-węgierska
SZIVO KÁLMÁN HONVED Armia austro-węgierska
SZABO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZALISZ ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
SZIPLA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZEGEDI JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
TOHT BENCE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
UNGÁR VILMOS HONVED Armia austro-węgierska
URBÁN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
ZEMKO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
AGNER PÁL HONVED Armia austro-węgierska
BALAZS JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
BOROCZKO KÁLMÁN GEFREITER Armia austro-węgierska
CSORDÁS ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
CSUBA [CSUHA] GYULA HONVED Armia austro-węgierska
CSERMÁK [CSERNÁK] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GOMBOS [COMBOS] ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
GALACSIES [CALACSICS] ÁDÁM HONVED Armia austro-węgierska
GURAJ GYULA KORPORAL Armia austro-węgierska
GYÖRGY JÁNOS KORPORAL Armia austro-węgierska
GOLDSCHMIDT ÁRMIN HONVED Armia austro-węgierska
GIMON [GYIMANN] TÓDOR HONVED Armia austro-węgierska
GOMBALA MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
GALO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HONRICK JAKAB HONVED Armia austro-węgierska
KVARCSIK ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
HORNOS MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
HANTO [HANDO] JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
HRINY JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
HAJDU JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
MAHUT ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
MRASIK GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
MISURA JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
NAGY MIHÁLY HONVED Armia austro-węgierska
NEMESOCZ [NEMESA] JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
SKULTETI ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
TOMAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LUPTÁK PÉTAR HONVED Armia austro-węgierska
TÓHT JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
VEGH GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
VAZÁR ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
BALKO FERENC ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
FÜLÖP JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
FENES LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
HORAK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BOZSÁK SÁNDOR HONVED Armia austro-węgierska
KLEIN HENRIK KORPORAL Armia austro-węgierska
MITTER GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
MAREK JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
MIHALY LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
NAGY LÁSZLÓ HONVED Armia austro-węgierska
BAGYAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
OSZTRIHANY [OSZTRIHONI] JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
PUPOWA MÁTYÁS HONVED Armia austro-węgierska
PINTYN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
PRIATKO [PIATKA] BÁLINT HONVED Armia austro-węgierska
PATKO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
RADOS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
STIMMEL ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
TOHT II JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
URBAN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
VARGA JÓZSEF HONVED Armia austro-węgierska
TOKAR IGNÁC ERSATZ FREIWILLIGER [KRIEGSFREIWILLIGER] Armia austro-węgierska
TELICSÁN JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GIBALA PÉTAR HONVED Armia austro-węgierska
SZIMON JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZABO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
SZUROVECZ MÁRTON HONVED Armia austro-węgierska
SZABO LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
STEKO [STECHO] JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BORIS [BURIS] ANDRÁS HONVED Armia austro-węgierska
BENYO JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LUPTAK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
SZPODNYÁK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
LACZKOS JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 258